dauh (Bucket)

Previous owner

Yau, Chan Shek-Ying

Previous owner

Yau, Shui-cheung