kwelmexwus (Basket)

Previous owner

Fougberg, Thord